Vision & värdegrund

Vision och Värdegrund

Vår vision är att utveckla och uppföra bostadsområden med bykänsla, som bidrar till människors välmående och en hållbar värld.


Konceptet innebär:

Ett livsstilsboende som ger förutsättningar för människor att förverkliga sina drömmar och att kunna leva väl tillsammans på ett sätt så att det ekologiska fotavtrycket blir så litet som möjligt. Stort fokus ligger på självförsörjning, hållbara lösningar, hälsa, entreprenörskap, delande och gemenskap.

 

Vi driver på och är delaktiga i utvecklingen och uppförandet av nya bostadsområden, som ska inspirera till nya sätt att leva, verka och bo samt vara en samlingsplats för olika typer av friskvård.

 

I en Smart Village ingår följande delar:


  • Området är utformat för att skapa en ”bykänsla”, uppfört i samklang med naturens förutsättningar, det omgivande samhället och skapat tillsammans med de människor som ska bo där.
  • Kooperativ grundtanke – gemensam byförening där var och en deltar utifrån sin vilja och förmåga.
  • Gemensamma delar – gemensamhetslokaler, verktyg, cyklar, bilpool etc (delningsekonomi)
  • Möjligheter till livsmedelsproduktion
  • Förnybar energiproduktion
  • Återbruk och minimering av avfall och utsläpp från området (cirkulär ekonomi)
  • Verksamhetslokaler för företagande, hobby och hälsoaktiviteter
  • Byggnation med sunda, giftfria och resurseffektiva material

I våra relationer och i allt arbete med Smart Village agerar vi utefter följande nyckelord:

 

Samverkan – ingen har alla svar, vi gör detta tillsammans, alla ska få plats och göra sin röst hörd. Varje individ har sin vilja, sina naturliga talanger och förvärvade kunskaper, där det som ger en glädje ska få möjlighet att uttryckas och utvecklas.

 

Mod – att gå nya vägar, att våga misslyckas, att testa idéer, se möjligheter och att ha tillit.

 

Ansvar – för sitt eget agerande och sin uppgift, för gruppens bästa och en positiv stämning.

 

Respekt – för varandra och för sig själv, för djur, natur, det ekologiska systemet och för kommande generationer.

 

Transparens – öppenhet, ärlighet och tydlighet. Vi lever som vi lär, vi bjuder in.