Hem - Kalender

Vill du:

 

  • vara med och skapa en modell för ett hållbart sätt att leva och bo?
  • forma ditt egna naturnära boende?
  • leva ett sunt liv i gemenskap med andra?

 

Smart Village Sweden är ett initiativ, bestående av privatpersoner, föreningar och företag som tillsammans nu utvecklar ett nytt boendekoncept för att uppföra boenden med stort fokus på gemenskap, hälsa, självförsörjning, och hållbara lösningar.

 

Välkommen att medskapa med oss!

Konceptet går ut på att skapa en modern ekoby med boenden i form av yteffektiva hus och lägenheter. Området utformas för att få en bykänsla och ska också innehålla gemensamma större lokaler och ytor för fritidsaktiviteter, samvaro, café, odling, företagande och andra verksamheter.

 

Ett billigt boende skapas bl.a. genom att de boenden delar på olika saker, samverkan internt och externt samt genom att vara självförsörjande på energi och livsmedel i så stor omfattning som möjligt.

 

Att bo i en Smart Village är att i praktiken omsätta en intention om att leva i harmoni och ekologi. Det är att till vardags vara rädd om de resurser som naturen ger och försöka bidra mer än man tar. En sådan plats spelar roll för hela samhället, för naturen omkring oss och för de generationer som kommer sedan.


Bilden är ett förslag som arkitektfirman Tengbom tagit fram på uppdrag av Smart Vilage för området i Algutsrum.

Vi är nu i diskussion kring markoption på ett 6,7 hektar stort område i Algutsrum på Öland, där det finns plats för ca 70 hushåll, vilket kan innebära 120-140 boende.


Vi har också tagit fram ett förslag på att uppföra ett bostadsområde i Glömminge på Öland, 8 km norr om brofästet. Detta område är på 3 hektar med möjligheter till odling utöver det.


Vi har genomfört informationsmöten på ytterligare ställen med många intresserade.

Flera medlemmar är intresserade av att starta ett projekt i Kalmar med omnejd. Södra staden har diskuterats alternativt ett mer lantligt läge, men ändå nära kollektivtrafik. 

Vi samverkar idag med en rad olika partners men är alltid öppna för ytterligare samarbeten med markägare, byggbolag, boföreningar, privatpersoner mm. för att tillsammans skapa framtidens hållbara boende.


Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Copyright @ All Rights Reserved