Organisation - Projekt

Bakgrund

Idén om Smart Village är sprungen ur en medvetenhet och insikt om tillståndet på den här planeten. Vår jord mår inte bra och vi överutnyttjar våra resurser. Samtidigt mår många människor inte heller bra, hittar inte sin väg inom nuvarande system i samhället med stress, ohälsa, ensamhet etc.

 

Grundarna till Smart Village kommer ifrån två olika håll men med en gemensam vision om att ett annat sätt att leva, bo och verka är möjlig. De hittade varandra i Kalmar och slog sig samman i april 2017. De kompletterade varandra väl i ett fruktfullt och drivet samarbete.

 

Ifrån ena hållet kom Magnus Björkegren, maskiningenjör, visionär och initiativtagare till projektet, som under flera år funderat på och arbetat för hur vi kan ändra på nuvarande samhällsordning och skapa förutsättningar för människor att leva sina liv fullt ut.

 

Ifrån andra hållet kom Jesper Danielsson, kreativ miljö- och energiingenjör som med miljön och hållbarheten i ständigt fokus bl.a. tidigare varit med och startat kooperativa boendeformer för över 100 personer med förnybar energiproduktion, ekologiska odlingar och stor social delaktighet.

 

Flera kontakter togs och konceptet började växa fram. Riktlinjer drogs upp kring att starta en förening och grunda en eller flera byar. Vi deltog och kände av efterfrågan på bl.a. Boendemässan i Kalmar med positivt gensvar ifrån allmänheten.

Den 9 oktober samma år bildade vi föreningen. Vi tog hjälp av Tengbom Arkitekter för att ta fram ett principförslag som sedan presenterades vid öppet möte den 16 oktober och gensvaret blev enormt.

Då förstod vi att vi hade något riktigt bra och viktigt på gång...


Det finns ett frö i varje hjärta och det är vår uppgift att skapa den bästa jordmånen för dessa frön att växa!

Det fortsatta arbetet framåt

Under 2018 och 2019 genomfördes flera informationsträffar och medlemsträffar. Behov och önskemål kartlades, konceptet finslipades och konkreta förslag växte fram. Det fortsatta arbetet bygger på att flera hjälper till och att vi finner samarbetspartners som vill medskapa med oss.

Vi har definierat ett antal fokusområden, där du som medlem, med ditt specialintresse och din kunskap, kan bidra till att vi kommer framåt. Vi startar upp mindre arbetsgrupper efter hand samt nya projekt vid intresse.Smart Village

Arbetsområden

Vatten/avlopp

Vi undersöker möjligheter att ta tillvara regnvatten. 

Social hållbarhet / boendeförening / service

Området kan delvis fungera som en kooperativ hyresrättsförening, där de boende mer eller mindre är aktiva i driften och utvecklingen, var och en efter sin förmåga och intresse.

Vi ser entreprenörskap, hobbyaktiviteter och olika kulturinslag som viktiga faktorer i att göra byn levande. Enbart fantasin sätter gränserna!

Energi

Försörjning av el med hjälp av solceller m.m. Byggande i hållbara, sunda, giftfria material med energismarta lösningar, som minskar t.ex. uppvärmningsbehov.


Boendeekonomi och finansiering

Boenden och disponering av området

Utfomning av olika typer av boenden - lägenheter, tiny houses mm. 

Delningsekonomi och återbruk