Platser

ALGUTSRUM

 

Samhället ligger på Öland 4 km norrut från brofästet, öster om väg 136. Det tar ca 15 minuter med bil/buss till Kalmar Centrum. Det bor ca 1000 personer i tätorten.

 

Av kartan nedan framgår lite av vad som finns i samhället. Området som vi diskuterar markoption för ligger i utkanten i östra delen av samhället. Norr om är det en stor fin äng som ej får bebyggas och österut är det åkermark med öppna vidder och det vackra  naturreservatet Jordtorpsåsen.

Alltså - både nära service och fridfull natur!

Vägbeskrivning

Med bil - kör Ölandsväg 136 norrut (ca 4 km från brofästet), sväng in vid OKQ8-macken, kör in på Törnbottenvägen, förbi kyrkan.

Området ligger precis utanför bebyggt område till vänster. Parkeringsmöjlighet på området mittemot adressen;

Törnbottenvägen 46,

386 90 FÄRJESTADEN

 

Med buss - linje 101 stannar utmed väg 136 mellan Kalmar och Borgholm, bussar går minst en gång per timme. Följ röd linje på kartan, en promenad på 800 m.

BARKESTORP


En 1700-talsgård på drygt 2 hektar i Barkestorp utanför Smedby, Kalmar kommun, har nu köpts in.

Gården är under en dynamisk utveckling och omvandling till boenden i befintliga och nya byggnader sker. Boenden i nya renoverade bostäder och nyproducerade lägenheter inom hållbart byggande och boende. Kooperativa hyresrätter planeras att erbjudas.


De boende får förutom egna lägenheter även tillgång till gemensamma ytor i Barkestorps huvudbyggnad samt odlingsytor och vistelser i naturskön omgivning med uråldriga ekar och utblickar mot omgivande hagar med hästar.


Uppvärmning sker idag med värmepump som kommer att stödjas av egenproducerad el från solceller. Färskvattnet kommer från djupborrade brunnar och framtida avloppsrening kommer att ske genom biologisk rening.


Projektets och anläggningens kärnvärden är förutom ett boende med exemplariskt höga miljökvaliteter, med sunda giftfria material, möjlighet till gemensam samvaro och upplevelser i en historisk intressant och vacker miljö.

Studiebesök och ytterligare informationsmöten för våra medlemmar planeras framöver.

GLÖMMINGE

 

Samhället ligger på Öland 8 km norrut från brofästet. Det område som kan bli aktuellt ligger väster om väg 136 norr om Glömminge Kyrka.

 

Området ligger vid bördig jordbruksmark, har ett naturreservat som granne och det tar 20 minuter att gå till havet. Närhet till busshållplats och skola upp till årskurs 6.

Barkestorp 1700-talsgård med flyglar, utanför Smedby. 

SMART VILLAGE +

HÅLLBART BOENDE = SANT


Nu är det klart att den ekonomiska föreningen Hållbart Boende i Kalmar går in under Smart Village-paraplyet och blir föreningsmedlem i Smart Village. Varmt  välkomna säger vi!


Detta gör att Smart Village växer, blir bredare i sin verksamhet och kan erbjuda ännu fler möjligheter framöver för sina medlemmar i boendekön.

- Tillsammans med Smart Village blir vi starkare och kan genomföra bättre projekt, säger Malin Lindvall, ordförande för Hållbart Boende.


Fokus för Hållbart Bonde är att, i nya eller befintliga byggnader, etablera hållbara flerfamiljshus med miljösmarta lösningar, gemensamhetsutrymmen etc. Dialog med byggföretag och kommun förs och inventering av mark för byggnation pågår.


Smart Village har en och samma boendekö för alla sina boendeområden och den kommer att gäller även för Hållbart Boendes objekt. Ta alltså del av Hållbart Boendes kommande utbud genom att bli medlem i Smart Village här.

 


Som medlem så får du kontinuerligt ett nyhetsbrev på epost med den senaste informationen kring de olika områden vi nu tittar på.

 

Copyright @ All Rights Reserved