Bli medlem - kontakt - media

Välkommen som medlem i vår boendekö!

Medlemmar kan vara privatpersoner eller juridiska personer som föreningar eller företag.

En juridisk persons medlemmar eller anställda kan delta i verksamheten precis som privatpersoner.

Medlemskap

Medlemmar betalar en bypeng som för privatpersoner är 295 kr/år, för ideella föreningar 495 kr/år och för företag 995 kr/år.

I medlemsavgiften för 2021 går 50 kr till en insats i den nya ekonomiska föreningen Smart Village  Hållbart Boende


 


Stödmedlemskap

En annan möjlighet att delta i föreningens verksamhet samt ett sätt att stödja Smart Village Hållbart Boendes arbete och ändamål är att bli stödmedlem. Stödmedlemmar har rätt att delta på möten, workshops etc. och kommer att få löpande info. Dock berättigar detta stöd inte till en köplats för boende. Bypengen för stödmedlemmar är 195 kr/år.


Klicka på knappen "Bli medlem" nedan och fyll i dina uppgifter samt betala via Swish 123 193 46 03 eller till vårt bankgiro 5599-5393. Ange namn vid betalning

 

Varför bli medlem?

Möjlighet att konkret påverka utformningen av konceptet och ditt framtida boende

 

Köplats för ett boende eller lokal i något av de Smart Village-områden som planeras

 

Möjlighet att frivilligt ingå i arbetsgrupper samt i olika projekt som Smart Village Hållbart Boende driver och/eller är delaktiga i

 


Vi tar även tacksamt emot gåvor som går till Smart Villages Hållbart Boendes arbete. Sätts in direkt via swish eller bankgiro. Ange att det är en gåva och ditt namn.

Turordning vid fördelning av boenden

Om antalet seriöst intresserade medlemmar är fler än de erbjudna boendena, eller om samma boende önskas av flera medlemmar inom föreningen, bestäms den inbördes turordningen av den tidpunkt, då respektive person blev medlem i kön och betalade in sin första bypeng. Alla medlemmar (privatpersoner) får ett ”köplats-nummer”.

Medlem som tilldelats och accepterat boende genom föreningen kan kvarstå med sitt ursprungliga köplatsnummer och kan därmed också (vid anmält intresse) komma ifråga även för framtida bostäder genom föreningens verksamhet.

Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller övertagas. Vid dödsfall kan dock medlemsnumret ärvas av sammanboende. För en köplats räcker det att enbart en person i hushållet är medlem, men vi ser gärna att alla i hushållet över 18 år är medlemmar.


Kontaktformulär

 
 
 
 

  Smart Village Hållbart Boende ek. förening

  Funkabovägen 23

            393 51 Kalmar


            070-318 73 23


  E-mail:  malin@smartvillage.se

Bankgiro: 5599-5393

 

Swish: 123 193 46 03

 


MEDIAKLIPP om Smart Village 


Artikel i tidningen Barometern