Bli medlem - kontakt - media

Medlemmar kan vara privatpersoner eller juridiska personer.

En juridisk persons medlemmar eller anställda kan delta i verksamheten precis som privatpersoner.Medlemsnyttan

Möjlighet att konkret påverka utformningen av konceptet och ditt framtida boende

 

Köplats för ett boende i något Smart Village-område som föreningen är delaktig i (gäller enbart privatpersoner)


Tillgång till stort nätverk och kontakter, gemensamhet med likasinnade

 

Möjlighet att ingå i styrelsen, arbetsgrupper samt i olika projekt som föreningen är delaktig i

 

Medlemmar kan gå med i Facebookgruppen "Smart Village Sweden", där vi diskuterar och inspirerar varandra

Vi tar även tacksamt emot gåvor som går till föreningens arbete. Betalning sker direkt via swish eller bankgiro. Ange att det är en gåva och ditt namn.

Turordning vid fördelning av boenden

Om antalet seriöst intresserade medlemmar är fler än de erbjudna boendena, eller om samma boende önskas av flera medlemmar inom föreningen, bestäms den inbördes turordningen av den tidpunkt, då första medlemsinsatsen inbetalades på föreningens konto. Alla medlemmar (privatpersoner) får ett ”köplats-nummer”.

Medlem som tilldelats och accepterat boende genom föreningen kan kvarstå med sitt ursprungliga köplats-nummer så länge medlemsavgiften betalas och kan därmed också (vid anmält intresse) komma ifråga även för framtida bostäder genom föreningens verksamhet.

Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller övertagas. Vid dödsfall kan dock medlemsnumret ärvas av då sammanboende (make/maka eller sambo). För en köplats räcker det att enbart en person i hushållet är medlem, men vi ser gärna att alla över 18 år är medlemmar.

Hör gärna av dig om du har några som helst frågor och vill veta mer !

 
 
 
 

  Smart Village Sweden Ek Förening

  Kapten Liljas Väg 17

            386 90 Färjestaden

  Telefon:  072-7264299

Bankgiro:

 

Swish:

 

Org.nr:   769635-5143

Copyright @ All Rights Reserved