Organisation - Projekt

Bakgrund

Idén om Smart Village är sprungen ur en medvetenhet och insikt om tillståndet på den här planeten. Vår jord mår inte bra och vi överutnyttjar våra resurser. Samtidigt mår många människor inte heller bra, hittar inte sin väg inom nuvarande system i samhället med stress, ohälsa, ensamhet etc.

 

Grundarna till Smart Village kommer ifrån två olika håll men med en gemensam vision om att ett annat sätt att leva, bo och verka är möjlig. De hittade varandra i Kalmar och slog sig samman i april 2017. De kompletterade varandra väl i ett fruktfullt och drivet samarbete.

 

Ifrån ena hållet kom Magnus Björkegren, maskiningenjör, visionär och initiativtagare till projektet, som under flera år funderat på och arbetat för hur vi kan ändra på nuvarande samhällsordning och skapa förutsättningar för människor att leva sina liv fullt ut.

 

Ifrån andra hållet kom Jesper Danielsson, kreativ miljö- och energiingenjör som med miljön och hållbarheten i ständigt fokus bl.a. tidigare varit med och startat kooperativa boendeformer för över 100 personer med förnybar energiproduktion, ekologiska odlingar och stor social delaktighet.

 

Flera kontakter togs och konceptet började växa fram. Riktlinjer drogs upp kring att starta en förening och grunda en by. Vi deltog och kände av efterfrågan på Boendemässan i Kalmar september 2017 med positivt gensvar ifrån allmänheten.

Den 9 oktober samma år bildade vi föreningen. Vi tog hjälp av Tengbom Arkitekter för att ta fram ett principförslag som sedan presenterades vid öppet möte den 16 oktober och gensvaret blev enormt.

Då förstod vi att vi hade något riktigt bra och viktigt på gång...

Föreningen

Smart Village Sweden Ek Förening  höll Årsstämma den 23 mars 2019, där bl.a. ny styrelse valdes och medlemsavgifter beslutades.


Styrelsen består av;

Ordförande            Magnus Björkegren

Vice ordförande    Jesper Danielsson

Ledamot                 Julia Snöljus

Ledamot                 Kristoffer Ramström

Ledamot                 Elias Brunzell

Det finns ett frö i varje hjärta och det är vår uppgift att skapa den bästa jordmånen för dessa frön att växa!

Det fortsatta arbete framåt

Under 2018 har vi genomfört flera informationsträffar och medlemsträffar. Vi diskuterar med ett antal byggentreprenörer och har förslag på olika boenden, men den slutliga utformningen, och inte minst allt runtomkring, är ni som medlemmar med och bestämmer om. Det är en del i det medskapande konceptet. Det fortsatta arbetet bygger på allas medverkan. Vi har definierat ett antal fokusområden, där du som medlem, med ditt specialintresse och din kunskap, kan bidra till att vi kommer framåt. Vi startar upp mindre arbetsgrupper efter hand. Samt nya projekt vid behov.


På medlemsmöten som vi håller ungefär en gång per månad stämmer av läget och jobber i smågrupper.

Smart Village

Arbetsområden

Vatten/avlopp

Vi undersöker möjligheter att ansluta till egna bioreningsverk inom området för att kunna återanvända stora delar av avloppsvattnet. Dagvattnet (regnvatten) kommer att samlas upp i en damm.

Social hållbarhet / boendeförening / service

Området kommer helt eller delvis att fungera som en kooperativ hyresrättsförening, där de boende mer eller mindre är aktiva i driften och utvecklingen, var och en efter sin förmåga och intresse.

Vi ser entreprenörskap, hobbyaktiviteter och olika kulturinslag som viktiga faktorer i att göra byn levande. Enbart fantasin sätter gränserna!

Energi

Självförsörjning av el med hjälp av solceller m.m. Byggande i hållbara material med energismarta lösningar, som minskar t.ex. uppvärmningsbehov.

Livsmedelsproduktion/odling

Vi ser stora möjligheter till självförsörjning inom området. Utmaningar är att finna lösningar för hur vi kan försörja oss året runt. Vi planerar för en skogsträdgård.

Vi har även kollat på hur vi kan nyttja aquaponik för att i kombination med vertikalodlade grönsaker "odla" fisk, vilket ger mycket "volym" på liten yta.

Höns och bin vill vi också ha.

Boendeekonomi och finansiering

Arbeta fram kalkyler och en affärsmodell. Diskutera med olika samarbetspartners kring finansiering.

Boenden och disponering av området

Utfomning av olika typer av boenden - lägenheter, parhus, enskilda hus i flera stilar, kollektivboende, tinyhouses mm. Allt utformat med hållbara material och tilltalande geometri.

Delningsekonomi och återbruk

Utrymmen och utrustning som de boende inom området har tillgång till. T.ex. planeras det en elbilspool inom området så att de boende inte ska behöva äga egen bil. En husbil eller minibuss kan bli aktuellt.

Det handlar om att dela på många saker för att inte var och en ska behöva äga egna "prylar".

Grundläggande är att vi ska ta tillvara på och vara rädda om jordens resurser. Sätt för hur vi ska se avfall som en resurs istället för skräp ska undersökas. Återbruk och återanvändning är viktigt.

Samverkan med det omgivande samhället är också en viktig framgångsfaktor.

Smart Village Holistic Center

En tydlig ambition är att det på området ska startas upp ett holistiskt center. Centret ska vara en kreativ mötesplats för att inspirera till ett nytt sätt att leva, bo och verka samt inspirera till den nya tidens hälsovård. Ett kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid.


Exempel på verksamheter;

Utbildningar, kurser, föreläsningar, workshops

Friskhus – hälsovård för den nya tiden, rekreationsplats

Yoga, massage, coaching, kinesisk medicin o.d.

Restaurang, café, kostrådgivning

Försäljning av varor

Förskola, läroplats för andra skolor

Uthyrning av verksamhetslokaler för företag, kontorshotell, ateljéer

Uthyrning av bostäder, ev också mark, prova-på-boende, camping

Testbädd för ny teknik etc

FESTIVAL en gång per år

Copyright @ All Rights Reserved