Hem - Kalender
 

Ett boendekoncept för ett rikare liv

Vill du:

 

  • vara med och skapa en modell för ett hållbart sätt att leva och bo?
  • forma ditt egna naturnära boende?
  • leva ett sunt liv i gemenskap med andra?

 

Smart Village Sweden är en Ekonomisk Förening som består av privatpersoner, föreningar och företag som vill vara med och utveckla ett nytt boendekoncept samt uppföra boenden med stort fokus på självförsörjning, gemenskap, hälsa och hållbara lösningar.

 

Välkommen att medskapa med oss!

Konceptet går ut på att skapa en modern ekoby med boenden i form av yteffektiva hus och lägenheter. Området utformas för att få en bykänsla och ska också innehålla gemensamma större lokaler och ytor för fritidsaktiviteter, samvaro, café, odling, företagande och andra verksamheter.

 

Ett billigt boende skapas bl.a. genom att alla delar på mycket, samverkan internt och externt samt genom att vara självförsörjande på energi och livsmedel i så stor omfattning som möjligt.

 

Att bo i en Smart Village är att i praktiken omsätta en intention om att leva i harmoni och ekologi. Det är att till vardags vara rädd om de resurser som naturen ger och försöka bidra mer än man tar. En sådan plats spelar roll för hela samhället, för naturen omkring oss och för de generationer som kommer sedan.

Kalender

Bilden är ett förslag som arkitektfirman Tengbom tog fram för området i Algutsrum hösten 2017

Vi har markoption på ett område (6,7 hektar) i Algutsrum på Öland, där det finns plats för ca 70 hushåll, vilket kan innebära 120-140 boende.


Vi har också börjat undersöka möjlighetern att uppföra ett bostadsområde i Glömminge, 8 km norr om brofästet. Detta område är ca 4 hektar med möjligheter till odling utöver det.


Vid intresse söker vi även nya områden på Öland och i Kalmar-regionen.


6-9 juni                          Vi deltar på Space-Of-Love festivalen i Böda


Månd 17 juni kl 18     Informationsträff Sydöland. Anmälan till ab@ann-boman.se. Plats meddelas senare.

Vill du ha en visning samt info - kontakta Magnus på tel. 072-7264299 så ordnar vi till det nån kväll eller helg.

 

Hör gärna av dig om du har några funderingar innan vi kan ses!

Copyright @ All Rights Reserved