Bli medlem - kontakt - media

Medlemmar kan vara privatpersoner eller juridiska personer.

En juridisk persons medlemmar eller anställda kan delta i verksamheten precis som privatpersoner.

Medlemskap

Medlemsavgiften är för privatpersoner 200 kr/år, för föreningar 300 kr/år och för företag 500 kr/år.

Medlem ska även betala in en obligatorisk medlemsinsats på 200 kr, vilken enbart betalas en gång och vid ev. utträde betalas tillbaka.

Stödmedlemskap

Ytterligare en möjlighet att delta i föreningens verksamhet samt ett sätt att stötta föreningens arbete och ändamål är att bli stödmedlem i föreningen. Stödmedlemmar har rätt att delta på möten, workshops etc och kommer att få löpande info. Dock berättigar detta stöd inte till en köplats till boende. Avgiften för stödmedlemmar är 200 kr/år. Ingen insats behöver här betalas in.

Skicka in uppgifter/ansökan om medlemskap via formulär nedan samt betala in via swish 123-166 74 27 eller till vårt bankgiro 5273-4308. Ange namn vid betalning. Formellt blir Du medlem när styrelsen

godkänt ansökan och avgiften är betald.

Du får då en bekräftelse med ditt köplats-nummer.

Medlemsnyttan

Möjlighet att konkret påverka utformningen av konceptet och ditt framtida boende

 

Köplats för ett boende i något Smart Village-område som föreningen är delaktig i (gäller enbart privatpersoner)


Tillgång till stort nätverk och kontakter, gemensamhet med likasinnade

 

Möjlighet att ingå i styrelsen, arbetsgrupper samt i olika projekt som föreningen är delaktig i

 

Medlemmar kan gå med i Facebookgruppen "Smart Village Sweden", där vi diskuterar och inspirerar varandra

Vi tar även tacksamt emot gåvor som går till föreningens arbete. Betalning sker direkt via swish eller bankgiro. Ange att det är en gåva och ditt namn.

Turordning vid fördelning av boenden

Om antalet seriöst intresserade medlemmar är fler än de erbjudna boendena, eller om samma boende önskas av flera medlemmar inom föreningen, bestäms den inbördes turordningen av den tidpunkt, då första medlemsinsatsen inbetalades på föreningens konto. Alla medlemmar (privatpersoner) får ett ”köplats-nummer”.

Medlem som tilldelats och accepterat boende genom föreningen kan kvarstå med sitt ursprungliga köplats-nummer så länge medlemsavgiften betalas och kan därmed också (vid anmält intresse) komma ifråga även för framtida bostäder genom föreningens verksamhet.

Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller övertagas. Vid dödsfall kan dock medlemsnumret ärvas av då sammanboende (make/maka eller sambo). För en köplats räcker det att enbart en person i hushållet är medlem, men vi ser gärna att alla över 18 år är medlemmar.

Hör gärna av dig om du har några som helst frågor och vill veta mer !

 
 
 

  Smart Village Sweden Ek Förening

  Kapten Liljas Väg 17

            386 90 Färjestaden

  Telefon:  072-7264299

Bankgiro:  5273-4308

 

Swish:  123-166 74 27

 

Org.nr:   769635-5143

Copyright @ All Rights Reserved